• Home
  • /
  • Psychologia
  • /
  • Jak kolejność urodzenia wpływa na osobowość dzieci?

Jak kolejność urodzenia wpływa na osobowość dzieci?

Rodzice nie mogą się nadziwić, jak różne potrafią być ich dzieci, mimo że są wychowywane w ten sam sposób i mają tych samych rodziców. Wpływ na to ma wiele czynników, ale jednym z nich według koncepcji A.Adlera jest kolejność urodzenia dzieci. Przeczytaj, jakie zachowania są typowe dla kolejności pojawienia się dzieci w rodzinie.

Kolejność urodzenia a osobowość

Spojrzenie na dzieci przez pryzmat kolejności urodzenia jest oczywiście tylko pewną ciekawostką, która można być pewnym punktem wyjścia w rozważaniach i próbuje zrozumienia dzieci. Na to jakie są nasze maluchy, ma przeciw wpływ również temperament, płeć, budowa ciała, różnica wieku między dziećmi, ale też dotychczasowe doświadczenia i czynniki środowiskowe. Kolejność urodzenia nie jest więc żadną wyrocznią, nie chodzi o przyklejanie etykietek dzieciom, a spojrzenie na nie z łagodnością, wsparcie nas w ich zrozumieniu, a tym samym wspieranie rozwoju i relacji.

Najstarsze

Najstarsze, a więc pierworodne dziecko jest zazwyczaj tym, które doświadczyło najwięcej uwagi, bo miało rodziców na wyłączność. Jednocześnie rodzice mają sporo oczekiwań i jeszcze więcej obaw.
Najstarsze dziecko jest przywódcze, zarówno w dzieciństwie jak i w dorosłym życiu często przyjmuje pozycje lidera,  co wynika z poczucia odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo. Ale dzięki tej trosce o braci czy siostry, jest też opiekuńcze. Częstą cechą osób najstarszych z rodzeństwa jest perfekcjonizm, co jest efektem poczucia, że bycie „dobrym” pozwala zasłużyć na miłość i uwagę rodziców i wygrać z konkurencyjnym słodkim uśmiechem młodszego z dzieci. Oczekiwania dorosłych sprawiają, że najstarsze z dzieci szybko same stają się dorosłe.

Środkowe

Środkowe dzieci często wysoko stawiają sobie poprzeczkę, chcąc dogonić umiejętnościami starszaka. Jednocześnie mają umiejętności negocjacyjne i są otwarci. Dzięki wchodzeniu w sojusze raz ze starszym, a raz z młodszym z rodzeństwa. Są świetnymi dyplomatami. Nieustannie jednak porównują się do innych i szukają swojego sposobu na zaistnienie, co często przysparza rodzicom wyzwań. Przez to często są też określani jako indywidualiści.

rodzeństwo

Najmłodsze

Najmłodsze dziecko, dzięki doświadczeniu rodziców jest najmniej obciążone lękami dorosłych. Jednocześnie obok swojego rodzeństwa może wydawać się małe i kruche dzięki czemu doświadcza dużo troski i opieki przez całe swoje życie. Wsparcie jakie otrzymuje zarówno od rodziców jak i rodzeństwa, pozwala osiągać wysokie cele. Jednocześnie częste wyręczenie przez starszych odbiera decyzyjność i poczucie odpowiedzialności, przez co może czuć się zależne od innych ludzi. Mówi się, że najmłodsze z rodzeństwa, zawsze pozostaje dzieckiem i nie raz trudno mu dostosować się do zasad.

Przeczytaj też: Idealna różnica wieku między rodzeństwem

Chociaż kolejność urodzenia ma częsty wpływ na doświadczenia dzieci, to w żaden sposób ich nie definiuje. Trudno przeprowadzić rzetelne badania na ten temat, bo wyizolowanie innych czynników jest niemożliwe, ale opisy te mogą być pewną wskazówką.

Czy powyższe opisy pasują do Waszych dzieci?

Na podstawie:
Linda Blair, Kolejność narodzin, a charakter, wydawnictwo Sensus
Michael Grose, Why First-borns Rule the World and Lastborns Want to Change It

Zdjęcie: Miłość zdjęcie utworzone przez senivpetro – pl.freepik.com