Wczesne Wspomaganie Rozwoju – bezpłatne zajęcia dla dzieci!

W codziennej zabawie staramy się wspierać nasze maluchy najlepiej jak potrafimy. Uczymy je, pokazujemy świat, ćwiczymy miliony umiejętności. Ale czy słyszałaś o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju czyli o regularnie odbywających się bezpłatnych, indywidualnych zajęciach z logopedą, pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą realizowanych w każdym mieście?

To właśnie tym zajmuje się na co dzień, wspieraniem maluchów w ich trudnościach i rozwijaniem ich potencjału. Wciąż jednak spotykam rodziców zdziwionych, że są takie możliwości, mam wrażenie, że nadal jest to dla wielu wiedza „tajemna”, o której z jakiś powodów nie mówi się zbyt głośno.

Co to jest WWR?

WWR czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju to bezpłatne, finansowane przez oświatę zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej oraz innymi „specjalistami od dzieci”, które mają na celu po prostu wspierać rozwój. Pomagać w rozwijaniu gorzej opanowanych umiejętności i rozwijać potencjał dzieci, w tych obszarach, w których radzą sobie lepiej. Rodzaj tych zajęć jest ustalany indywidualnie, aktualizowany na bieżąco, zmieniany, albo nawet planowany zupełnie od nowa. Niektóre dzieci potrzebują ćwiczeń fizycznych, inne zajęć logopedycznych lub wspierających rozwój emocjonalny czy zwiększających ogólną wiedzę o otaczającym świecie. To zajęcia dla dzieci, ale też dla rodziców, tak by mogli wspierać swoje dzieciaki również w domu. Spotkania odbywają się indywidualnie, albo w małych, kameralnych grupach. Zależnie od potrzeb i możliwości dziecka są to 4 do 8h w miesiącu. Zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą SI brzmią poważnie, dla dzieci to jednak wielka frajda, bo dziś stosuje się głównie terapie poprzez zabawę.

Dla kogo?

WWR to zajęcia dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Mój syn na swoje pierwsze zajęcia poszedł (czy tez został zaniesiony) kiedy miał niespełna 3 miesiące. Wiek to jednak nie jedyne kryterium. Zajęcia są dla dzieci, które mają jakieś trudności, niepełnosprawności czy zaburzenia rozwojowe. Nie ma jednak zamkniętej listy problemów, która kwalifikuje do WWR. Wśród najczęstszych powodów są oczywiście choroby i niepełnosprawności, ale również „mniejsze” problemy takie jak zaburzenia koordynacji ruchowej, nieprawidłowy rozwój ruchowy, zaburzenia rozwoju mowy czy trudności z regulacją emocji.

Gdzie się odbywają?

Nie wiem czy istnieje miasto, w którym się nie odbywają – zupełnie poważnie! Zajęcia są realizowane przez wiele szkół, przedszkoli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, punkty Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W uzasadnionych przypadkach, zajęcia mogą odbywać się nawet w domu!

Jak z tego skorzystać?

Konieczna jest opinia o potrzebie takiego wspomagania rozwoju. Taką opinie wydają publiczne – rejonowe Poradnie Pedagoiczno-Psychologiczne, gdzie składa się wniosek o jej wydanie. Razem z wnioskiem należy złożyć inne dokumenty. Zazwyczaj jest to: opinia psychologiczna lub logopedyczna, opinia ze żłobka/przedszkola jeśli dziecko do takiego uczęszcza oraz zaświadczenie od lekarza.
Opinie psychologiczną/logopedyczną może bezpłatnie stworzyć ta sama poradnia, w której składacie wniosek o WWR lub też możecie taką opinie zrobić prywatnie. Zaświadczenie od lekarza możecie pobrać od pediatry, psychiatry lub neurologa. Dokumenty te, mają po prostu określić aktualny poziom funkcjonowania Waszego dziecka i wskazać obszary, które wymagają wsparcia.

Czy warto?

Czy warto wpierać rozwój dziecka? To oczywiście pytanie retoryczne. WWR to indywidualnie dopasowany program, wspiera dokładnie to co trzeba i tak jak trzeba. Dla dziecka zajęcia to przede wszystkim świetna zabawa i atrakcja.

Jeżeli więc Twoje dziecko zmaga się z jakąś niepełnosprawnością, urodziło się przedwcześnie, ma problemy z rozwojem mowy, nawiązywaniem kontaktów, umiejętnościami grafomotorycznymi, koordynacją ruchową – nie zwlekaj, działaj i korzystaj z możliwości jakie daje dzisiejszy świat